Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üyesi ülkelerce 1977 yılında kurulan Vakfın amacı, bilim ve teknik alanında yüksek vasıflı insan gücü rezervuarı olarak işlev görmek, üye devletler arasında bilimsel araştırmaları teşvik ederek ortak araştırma projelerini rekabetçi bir temelde finanse etmektir.