İslam İşbirliği Teşkilatı “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi” (COMSTECH) altında faaliyet yürüten bu kuruluş, üye ülkeler arasında deniz kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi alanında daha yakın işbirliğinin tesisi amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. İzmir’de faaliyetlerini yürüten kuruluşa Türkiye ev sahipliği yapmaktadır.