İslam İşbirliği Teşkilatı “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi” (COMSTECH) şemsiyesi altında 1987 yılında kurulmuş olup merkezi Amman, Ürdün'dedir. Üye ülkeler arasında su kaynaklarına ilişkin teknik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Ağ, faaliyet alanına giren konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı, bu konularda uygulamalı ortak projeler, personel eğitimi ve danışmanlık gibi faaliyetler yürütmektedir.