Üye devletler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel, sosyal dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek ve İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla 1969 yılında kurulmuştur. Temel organlar yanında altı yardımcı organ, dört daimi komite ve çeşitli uzmanlık kuruluşlarına sahip olan Teşkilat, üye ülkelere bilim ve teknoloji alanında işbirliği imkânı sunan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi” (COMSTECH) ’ne de ev sahipliği yapmaktadır.