Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi (SCAR),  Antarktika bölgesinde ve Antarktika bölgesinin Dünya sistemindeki rolü üzerine yüksek kaliteli uluslararası bilimsel araştırmaların başlatılması, geliştirilmesi ve koordine edilmesinden sorumludur. SCAR, Antarktika Antlaşması Danışma Toplantılarına ve UNFCCC ve IPCC gibi diğer kuruluşlara Antarktika ve Güney Okyanusu'nun yönetimini etkileyen Antarktika ve Güney Okyanusu'nun yönetimi ve Dünya sistemindeki rolü hakkında tarafsız ve bağımsız bilimsel tavsiyeler sunmaktadır.

Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi (SCAR), Uluslararası Bilim Konseyi'nin (ISC) tematik bir organizasyonudur.

SCAR, Antarktika bölgesinde (Güney Okyanusu dahil) yüksek kaliteli uluslararası bilimsel araştırmaların başlatılması, geliştirilmesi ve koordine edilmesinden ve Antarktika bölgesinin Dünya sistemindeki rolünden sorumludur. SCAR'ın bilimsel işi, Antarktik araştırmada aktif olan bilimsel disiplinleri temsil eden ve SCAR'a rapor veren Bilim Grupları tarafından yürütülmektedir.

SCAR, birincil bilimsel rolünü gerçekleştirmenin yanı sıra Antarktika Antlaşması Danışma Toplantılarına ve BMİDÇS ve IPCC gibi diğer kuruluşlara Antarktika ve Güney Okyanusunun yönetimini etkileyen bilim ve koruma konularında ve Antarktika bölgesinin Dünya sistemindeki rolü ile ilgili objektif ve bağımsız bilimsel tavsiyeler de sunmaktadır. Bunların başında Antarktika'nın ekolojisi ve çevresi için koruma sağlayan birçok uluslararası anlaşma için verilen tavsiyeleri bulunmaktadır.

SCAR, idari işlerini SCAR Delegeler Toplantısında yürütmek için iki yılda bir toplanır. Bu toplantılarda SCAR üyeleri, atanan Delegeler aracılığıyla SCAR politikası ve stratejisini oluşturmaktan sorumludur. Ayrıca SCAR'ı üyeleri adına yönetmek için kendi aralarından bir İcra Komitesi seçerler. Yürütme Komitesi, Başkan ve dört başkan yardımcısı (her biri dört yıl için atanır), yakın geçmişteki Başkan'ı (başkanlıklarının hemen ardından iki yıl için atanır) ve SCAR İcra Direktöründen oluşur. SCAR Sekreteryası, Cambridge, İngiltere'deki Scott Polar Araştırma Enstitüsü'nde bulunmaktadır ve genel müdür, yönetici ve yarı zamanlı idari asistan tarafından görevlendirilmiştir. SCAR'ın günlük yönetiminden ve Yürütme Komitesinden sorumludur.

SCAR, Delegeler Toplantısı öncesinde, Antarktika meselelerine dikkat çekmek için önemli bir Açık Bilim Konferansı ve Delegeler tarafından nihai onay için Bilim Programlarını sonuçlandırmak üzere tasarlanan Bilim Grupları toplantıları düzenler.