Gelişmekte olan ülkelerdeki bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemek, bilim, teknoloji ve yenilik alanında Güney-Güney / Güney-Kuzey işbirliğini attırmak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” (UNESCO) ile imzalanan bir anlaşma (1991) sonucunda Akademi, UNESCO’nun bir “program birimi” haline gelmiştir. Bilim ve teknoloji alanında başarılı bilim insanlarının gerçek kişiler düzeyinde üye olabildiği Akademi’nin 1.278 üyesi (2020) bulunmaktadır.